Faluhus-Nyckel-96-planlösning

Planlösning faluhus Nyckeln 96