Miljövänliga och energisnåla hus

Vi på Faluhus värnar lite extra om vår miljö. Det är därför vi tillverkar några av marknadens mest miljövänliga och energisnåla hus, vilket inte bara gör våra kunder glada genom en lägre driftskostnad, det bidrar också till en bättre miljö. En lägre energiförbrukning är ett viktigt steg mot minskade utsläpp och en sundare omgivning. I ett Faluhus kan du sova med gott samvete.

Reducera eller helt neutralisera din elförbrukning och kostnad för den med vår unika lösning med lertegelpannor med integrerade solceller.

Vår unika väggkonstruktion ger extremt låga driftskostnader, ett högt andrahandsvärde och ett trivsamt boende, både fysiskt och ekonomiskt. Att bo i ett Faluhus är helt enkelt ett miljömässigt smartare val.

Styr ditt hem med en smarta hem-lösning, identifiera ”förbrukningstjuvarna”, stäng av vattnet, styr din belysning och upptäck läckage allt och mer därtill i din app.

Läs gärna mer om produkterna på compare-it.se och rustabo.se/tak-med-integrerade-solceller.

Hemligheten ligger i väggen

Hemligheten bakom den energisnåla konstruktionen från Faluhus sitter i väggen. Med det så kallade U-värdet, som kan liknas vid husets motsvarighet till bilens bensinförbrukning, anges väggens värmeisolerande förmåga, eller om du så vill, hur energisnålt och därmed också miljövänligt ett hus är. Ju lägre U-värde desto bättre. Faluhus väggkonstruktion har U-värdet 0,12. Jämför det gärna med våra konkurrenters. Det är den överlägsna flerskiktsväggen med tre lager isolering och en tjocklek på hela 410 mm som gör Faluhus till marknadsledare inom miljövänliga hus. En lägre energiförbrukning vid uppvärmning av ditt hem är ett viktigt steg för en bättre miljö och för att minska den globala uppvärmningen.

Vi väljer trä för miljöns skull

Genom att tillverka några av marknadens mest miljövänliga och energisnåla hem, tar vi även ansvar för vår värld och bidrar till en sund och hållbar livsstil. Våra hus byggs i trä som är det bästa byggmaterialet ur miljösynpunkt. Trä binder koldioxid och därför kan en ökad användning av träprodukter i stället för andra material bidra till att minska koldioxidutsläppen. Trä som byggmaterial ger även andra fördelar när det kommer till försurning, ozonbildning och växthuseffekten. Varje detalj i ett Faluhus, från virket i fasaden till de interiöra valen, präglas av miljötänkande och låg energiförbrukning. Vårt signum har sedan starten varit kvalitet och energisnåla lösningar. Något som vi fortfarande har som vår ledstjärna. Vi som småhustillverkare ser på miljöarbetet som en kontinuerlig förbättringsprocess som kräver hela vår organisations engagemang. Vi strävar alltid efter ett hållbart agerande i syfte att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljötänk präglar både den egna tillverkningen och resurshushållning i de färdiga husen.